Det er statusen etter at store norske makrellfartøy har vært på kontinuerlig makrelljakt samlet siden begynnelsen av august. Drøyt 90 prosent av den norske kvoten er fisket etter at flekskvoter fisket i fjor på årets kvote og flekskvote på neste års kvoter fisket i år, er innregnet.

Seniorrådgiver Roald Oen, tallknuser i Norges Sildesalgslag, har sitt på det tørre når han fastslår at det i dag gjenstår å fiske 28.898 tonn av årets norske totalkvote på 304.468 tonn.