Det er statusen etter at store norske makrellfartøy har vært på kontinuerlig makrelljakt