I en pressemelding opplyser Marine Stewardship Councils (MSC) at det norske fisket etter de to artene er miljøsertifisert.

Begge fiskeriene er sertifisert av det uavhengige sertifiseringsselskapet DNV, som har vurdert fiskeriet opp mot MSCs kriterier knyttet til bestandssituasjon, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis.

Gratulerer

I meldingen viser MSC til at bestandene per i dag i relativt god forfatning, og høstes på bærekraftige nivåer.

– Fiskeriene har vist at de når opp til de strenge kriteriene knyttet til bestandssituasjonen, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis i MSCs fiskeristandard. Norges Fiskarlag har jobbet grundig og effektivt mot dette resultatet for å møte markedets forventninger til bærekraftige forvaltede bestander. Vi gratulerer den norske industrien og særlig Fiskarlaget, sier Gisli Gislason, Programdirektør for MSC i Nord- Atlanteren i meldingen.

Stadig viktigere

Mesteparten av snabelueren og blåkveita går til asiatiske markeder. Samtidig kjøper og konsumerer sentraleuropeiske markeder også en betydelig mengde fra disse fiskeriene.

Tor Bjørklund Larsen, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, som på vegne av norsk fiskerinæring arbeider med sertifiseringen, mener det er viktig at disse artene nå er sertifisert.

– For de globale markedene, er det av stadig større betydning at vi kan vise til bærekraft og ettersporbarhet i vår fiskeriforvaltning. Dermed er det også viktig at snabeluer og blåkveite også får dette sertifikatet, sier Bjørklund Larsen i meldingen.

Sjømatpulsen: Sporing og rapportering. Hvorfor er det så vanskelig?
Fiskeriministeren, direktorat og fiskere møtes for å diskutere løsninger for sporing og rapportering. Torsdag 26. januar klokka 09.