Antall makrell i den norske totalkvoten er beregnet ut fra en gjennomsnittsvekt på 400 gram