Tallene går fram av Råfisklagets nettside. Den viser at det er levert torsk for 4146 millioner kroner, som er en økning på nær 60 prosent målt mot fjoråret. Tilsvarende økning i verdi er det også for hyse og sei, mens landingene av disse artene i tonn bare har økt med 6,5 prosent av torsk og 18.5 prosent for hyse.

Drahjelp fra torsken

Det er de høye torskeprisene som i hovedsak drar fjorårsomsetningen opp til nye høyder i år.