For første gang i historien er Norges Råfisklag rammet av streik. 26 ansatte, organisert i Handel og Kontor, har lagt ned sitt arbeid inntil videre.

– Når nesten halvparten av staben er ute vil kundene våre merke det. Vi må prioritere de viktigste oppgavene vi gjør for fiskerinæringa, som er å håndtere og få gjennom sluttsedler, sier direktøren i salgslaget, Svein Ove Haugland, til Fiskeribladet.

Vil ta tid

Råfisklaget, som har totalt 56 ansatte, organiserer førstehåndsomsetningen av villfanget fisk fra Nordmøre til Finnmark.