Norges Kystfiskarlags leder Tom Vegar Kiil betegner gebyrordningen som et maktmisbruk av Fiskeridirektoratet. Det begrunner han