I dag har Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt en makrellkvote for 2021 på 298.299 tonn. Det kommer frem i en pressemelding.

Det er som ventet at norske myndigheter fastsetter en egen kvote, slik Fiskeribladet omtalte i forrige uke. Dette skyldes manglende kyststatavtale på makrellen.

– Det var ikke mulig å få til en videreføring av kyststatsavtalen for makrell for 2021 etter at Storbritannia forlot EU og ble ny selvstendig kyststat. Dette er sterkt beklagelig fordi denne avtalen har vært viktig for å sikre forsvarlig forvaltning, stabilitet og forutsigbarhet for alle parter. Manglende avtale betyr at Norge ensidig må fastsette sin nasjonale makrellkvote, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i meldingen.

Fjorårets makrellkvote ble satt til 213.880 tonn.

Ny forhandlingsrunde i 2022

Den opprinnelige kyststatsavtalen før Storbritannia trådte ut av EU, var inngått mellom Norge, EU og Færøyene. Den omfattet dermed de sentrale kyststatene for makrell.

– Fra norsk side vil vi imidlertid fortsette å arbeide for en forvaltningsavtale som omfatter alle kyststater til makrellen. Ny forhandlingsrunde om forvaltning for 2022 og framover starter etter planen i løpet av høsten, sier Ingebrigtsen.

Tilpasse reguleringer

Fiskeribladet har tidligere skrevet at forhandlingsleder Ann Kristin Westberg la frem to aktuelle alternativer for nivået Norge skulle legge seg på: 30 eller 35 prosent av anbefalt samlet fangst.

Departementet landet på 35 prosent. Kvoten er basert på vurderinger av hvor mye av makrellen som oppholder seg i norske farvann i løpet av et kvoteår, står det i meldingen.

Sonetilhørigheten varierer fra år til år. I fjor kunne Norge skilte med en sonetilhørighet på 57 prosent for makrellen i Norsk økonomisk sone, Jan Mayen-sonen og Fiskevernsonen.

Til i fjor var det en årlig avtale der Norge hadde en andel på 22,5 prosent av totalkvoten.

Mer enn i 2014

Makrellen har de siste årene vist en tydelig nordøstlig dreining i sin utbredelse. Det innebærer at mer makrell befinner seg i norske farvann nå enn i 2014 da den forrige makrellavtalen ble inngått.

Departementet vil med det aller første be Fiskeridirektoratet foreta en vurdering av tilpasninger av reguleringsopplegget for makrell til den nye totalkvoten for 2021.