Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding lørdag morgen.

– Jeg er fornøyd med at vi endelig har kommet til enighet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i pressemeldingen.

Avtalene ble signert fredag ettermiddag, etter at forhandlingene har pågått siden i fjor høst. Kvoteavtalene innebærer at Norge og EU er enige om et kvotebytte og adgang til å fiske i hverandres soner.

– Det har vært nedlagt utallige timer i forhandlingsmøter i Oslo, Brussel og i videosamtaler både på politisk og embetsnivå, sier Skjæran.

Ifølge pressemeldingen har EU i bytteavtalen fått en torskekvote i Barentshavet på 9150 tonn.

– Med kvotebyttet på plass, kan norske fiskere starte å fiske på kvotene vi har byttet til oss som reker, blåkveite og uer ved Grønland, og kolmule i EU-sonen, sier Skjæran.

Harde tak

Blant spørsmålene Norge og EU lenge sto langt fra hverandre på var norske fartøys adgang til å fiske kolmule i EUs farvann utenfor Irland, og EU-fartøys adgang til å fiske i norsk økonomisk sone i Nordsjøen.

– Det har i perioder vært harde tak, men jeg er glad for at forhandlingene til slutt førte frem, med et godt resultat, sier Skjæran.

Statsråden sier han helst skulle sett at avtalen ble signert for mange uker siden.

– Samtidig har det fra norsk side vært viktig å sikre en balansert avtale, som ivaretar norske kjerneinteresser på lang sikt. Dette har vi greid med denne avtalen, og jeg er fornøyd med resultatet for årets fiske, sier Skjæran i pressemeldingen.

Forbud mot grensekryssende fiske

Norge og EU har også undertegnet årets avtaler om forvaltningen av bestander i Skagerrak og protokollen for den såkalte naboskapsavtalen med Sverige.

Denne gir ifølge pressemeldingen «noen svenske fartøy adgang til å fiske kvoter som bl.a. torsk, sei, hyse, NVG-sild og industrifisk i norsk økonomisk sone sør for 62 grader nord».

I avtalen om fisket i Skagerrak for 2023 mellom Norge og EU går det frem at Norge fra 1. januar 2024 vil innføre forbud mot grensekryssende fiske.

Dette innebærer at grensen til norsk økonomisk sone i Skagerrak ikke lenger kan krysses uten at redskap heves.

«Videre vil det bli innført styrkede rapporteringskrav», heter det i pressemeldingen.