Kvoten på nordsjøsild er på 427.628 tonn, hvorav den norske kvoten er på 124.012 tonn. Totalkvoten har økt med 20 prosent, sammenlignet med i år.

Seikvoten er på 44.950 tonn, hvorav den norske kvoten er på 23.374 tonn. Det betyr at totalkvoten på sei er redusert med 24 prosent.

Rekordlavt nivå

Torskekvoten i Nordsjøen ble satt på samme nivå som i 2021, og er på 13.246 tonn, der den norske kvoten er 2252 tonn før avsetninger. Torskekvoten fortsetter dermed på et rekordlavt nivå også i 2022.

De tre partene vil også videreføre de stengte gytefeltene i starten av 2022. I tillegg vil Norge stenge felt i norsk sone for å beskytte småtorsk senere i 2022, som et ledd i gjenoppbyggingen av bestanden i Nordsjøen.

– Jeg har forståelse for at 2022 blir et nytt krevende år for norske fiskere, men det er dessverre nødvendig for å ta vare på torskebestanden i Nordsjøen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Krevende

Norge har undertegnet bilaterale kvoteavtaler med EU om Nordsjøen, Skagerrak, i tillegg til naboskapsavtalen med EU om Sverige. Det betyr at Norge er enige med EU om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte.

– Byttet med EU har lange tradisjoner, men det ble krevende i år fordi mye av det Norge har fått i bytte med EU har vært fisket i britisk sone. Selv om mye har endret seg etter brexit er det viktig for oss å få disse avtalene på plass. Ikke minst for norske fiskere, slik at fisket kan starte 1. januar der det er behov for det, sier Skjæran i meldingen.

Norske fiskere kan dermed starte fisket på kvotene Norge har byttet til seg ved Grønland, reker, blåkveite og uer, og i EU-sonen som kolmule. I tillegg har vi byttet til oss en loddekvote på 69.623 tonn. EU har i bytteavtalen fått en torskekvote i Norges økonomiske sone ved Fastlands-Norge på 10.215 tonn.

Norge og EU har også signert avtale om forvaltningen av bestander i Skagerrak, og den såkalte naboskapsavtalen med Sverige.