– Det har vært en annerledes sesong enn det vi tradisjonelt har vært vant med. Fisket startet mye tidligere enn normalt, og fiskerne har valgt av ulike årsaker å levere mesteparten til mel og olje, så det er kommet lite til konsum.

Det sier Magnus Egil Strand, driftssjef i Pelagia til Fiskeribladet.

Han forteller at markedet registrerer at norske fiskere velger å se bort ifra behovet for filet.

– Det vil være en utfordring for markedet å ikke få tilgang på nok MSC-merket sild.