Det skriver Norges Sildesalgslag om uken som gikk. Totalt ble det meldt inn 19.000 tonn nordsjøsild fra 69 båter sist uke.

De minste fangstene var på rundt 30 tonn og de største på om lag 500 tonn. Den beste dagen var fredag. Da ble knappe 5000 tonn meldt inn til salgslaget.

Fisket i Nordsjøen har foregått i tre ulike hovedområder fra Osebergfeltet nord av 60 grader, i området Frigg- Heimdal og sørøst av Patchbanken.

Trål bedre enn not

Gjennom hele uken har samlingen på silda vært dårlig med kun bedring i korte enkeltperioder, melder Sildesalgslaget. Med spredte forekomster er trål et bedre redskap enn not. Hele 12.7000 tonn ble fisket med trål forrige uke.

Snittstørrelsene på silda ligger fra 140 gram til 181 gram. For konsum ligger snittet på 161 gram. Salgslaget skriver at den minste silda uvanlig nok befinner seg på feltet lengst nord.

41.000 tonn så langt

I Skagerrak er det en liten kvote og en egen utseilingsordning. Her har to båter fisket 530 tonn med trål. Disse båtene bruker sorteringsrist for å unngå bifangst. For ringnot gjenstår det nå bare 213 tonn og en tredje båt er nå på vei i Skagerrak.

Av den 105.347 tonn store kvoten, er det fisket knappe 41.000 tonn. Sildesalgslaget venter fortsatt stor deltakelse i sildefisket denne uka.

– Vi håper på bedre samling, og kanskje nymånen på torsdag kan påvirke dette positivt, skriver de i ukesrapporten.