Normalt er det stor rift og spesielt de første fangstene med nordsjøsild fra et sugende konsummarked for matjessild. De første fangstene som ble tatt i helgas direktefiske etter nordsjøsild, viser at fabrikkene som lager fiskemel og fiskeolje vinner de fleste anbudsrundene.

Småfallen og mager sild, kan ha bidratt til at kjøperne til konsumformål i hovedsak tapte kampen mot de som maler opp silda i sildoljefabrikker.

Småfallen til fabrikk

«Gunnar K» fra Myre er tidlig på nordsjøsilda på grunn av det kommende seifisket.