– Vi står foran et veivalg. Skal vi profesjonalisere fiskeflåten og kun ha et torskefiskeri i nord, eller skal vi ivareta fiskere og lokalsamfunn langs hele kysten? spør Lars Erik Hopmark og legger til:

– Jeg håper politikerne tar ansvar.

Bør skåne enefiskerne

Han er styreleder i Nordmøre Fiskarlag, som hele veien har vært svært kritisk til at sjarkflåten under 11 meter skal pålegges de nye sporings- og rapporteringskravene. For å forklare hvorfor de er så kritisk hyret de nylig produksjonsselskapet K2 Filmproductions til å lage kortfilm om saken.