Det er Andøyposten som skriver at «Alvestad», med en 16-17 meters torskekvote, er solgt fra Nordmela i Andøy til nabokommunen Øksnes.

Fiskebåten, bygget på Rognan i 1949, er solgt fra Vidar Elvan AS til Havbåra AS på Myre. «Alvestad», som er 16,52 meter lang, er rigget for snurrevadfiske. Kjøper Gudmund Sture Rognan bekrefter overfor avisa at de måtte ut med 32 millioner kroner for båt og kvote.

Nye «Havbåra», levert fra Viknaslipen våren 2021, får mer å fiske på. Foto: Snippen Media

Ifølge avisa skal kvoten struktures over på rederiets nybygg, som ble levert fra Viknaslipen i Rørvik tidligere i år. 19 meter lange «Havbåra» har inneværende år en torskekvote på 572 tonn, og får med nyinvesteringen utvidet driftsgrunnlaget med nye rettigheter på torsk, sei og hyse.

Ifølge Andøyposten har trebåten i år en torskekvote på 150 tonn, og har ikke vært strukturert. Det har imidlertid «Havbåra», som ifølge Fiskeridirektoratets oversikt har strukturkvoter med «utløpsdato» ved utgangen av 2027 og 2032.

– Det er bare syv år til strukturerte kvoter skal tilbakeleveres til staten igjen, så om noen år vil vi få litt for lite igjen å fiske på. Det er derfor vi satser såpass nå, sier Rognan til Andøyposten og bekrefter at «Alvestad» trolig vil bli solgt videre.