To tredjedels flertall av delegatene måtte stille seg bak for at en sammenslåing kunne bli en realitet. I forkant, og underveis i møtet, var delegater og gjester både spente og nervøse på om dette ville gå.

– Det sitter langt inne for mange å legge ned en bastion som Nordland Fylkes Fiskarlag, sa styremedlem Yngve Larsen til Fiskeribladet tidligere denne uka.

Nesten enstemmig

Men det gikk. Salen brøt ut i applaus da et overveldende flertall gikk inn for sammenslåing.