Torsdag ga Fiskarlag Nord et rungende ja til å slå seg sammen med Nordland og Midt-Norge i en mer moderne og effektiv organisasjon.

Om det blir en sammenslåing kommer derfor nå an på Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge.