Anmeldelsen, som Fiskeribladet har fått tilgang på, ble overlevert Ørnes politistasjon torsdag.

Norges Miljøvernforbund anmelder Norcod for rømming av ukjent antall torsk, genetisk forurensing og trenering av saksgangen.

– Advart i flere år

Det var i starten av januar at Fiskeridirektoratet mottok tips om rømt oppdrettstorsk i Meløy kommune i Nordland.

En av dem som kontaktet direktoratet var skipper Lars-Gøran Ulriksen. Over nyåret satte Ulriksen garn rundt ti nautiske mil fra et oppdrettsanlegg i Meløy. Da fikk han nesten daglig det han mener er oppdrettstorsk i garnene.