Fangsten av fersk kveite i uke 48 utgjorde 179 tonn til en verdi av 10,2 millioner kroner. Det er en økning fra 144 tonn til en verdi av 8 millioner kroner uken før, rapporterer Norges Råfisklag i sin ukesoppsummering.

Det er hittil høyeste ukeskvantum på kveita i år.

De som jobber på statistikk i salgslaget har kikket på kveitefisket tilbake i tid, og funnet at i 1995, var 179 tonn det høyeste ukekvantumet registret i samme periode.

Mye på garn

Salgslaget forklarer økning på kveita ved at det kommer flere fartøy til som fisker med garn, de siste to ukene har garn utgjort nærmere halvparten av kvantumet mot 30-40 prosent tidligere uker.

I uke 48 var det 638 aktive fartøy mot 593 i uke 47.

Fangsten i uke 48 fordelt per sone viser at:

  • Vest-Finnmark har 69 tonn av totalen, hvorav 43 tonn kom fra line/autoline, mens 17 tonn kom fra garn.
  • Deretter følger Troms med 47 tonn, hvorav 25 tonn fra garn og 21 tonn fra line/autoline.
  • Lofoten/Salten er tredje største sone med 40 tonn, hvorav 33 tonn kom fra garn, mens 6 tonn kom fra line/autoline.
  • Kvanta under 6 tonn i resterende soner.