Forsøket viste at kvaliteten til villfisk som beiter ved oppdrettsanlegg ikke tar skade av å spise laksefôr.

Etter fem uker med pelletsfôr vurderte forskerne med en modifisert kvalitetsindeksmetode (QIM), der hovedfokuset var på lukt, tekstur og utseende.

– Vi klarte ikke å finne mange signifikante forskjeller mellom villfisk som hadde spist pellets og annen villfisk, sier postdoktor Ragnhild Aven Svalheim i en pressemelding fra Nofima.

– Fisken hadde samme tekstur, lukt og utseende som annen fisk, men filetspaltingen var ulik. Villfanget fisk fôret med sild og reker hadde mer spalting enn de som hadde fått pellets, men de som hadde fått pellets hadde mer spalting enn villfisk, fortsetter hun.

Forskjellen mellom gruppene var avhengig av hvor mye mat det var i mage-tarm-systemet til fiskene. Resultatene tyder på at det ikke er hva, men hvor mye fisken spiser som er avgjørende for kvaliteten.