Sjøfartsdirektoratet er blitt informert om at Hovedredningssentralen ikke mottar nødmeldinger fra nødpeilesenderen EPIRB. Det gjelder når meldingen er sendt via nødsystemet Cospas-Sarsat og programmert med MMSI 98MIDxxxx under norsk landkode 257/258/259.

Det har blitt oppdaget at nødmeldinger med denne programmeringen blir filtrert bort, skriver Sjøfartsdirektoratet i en melding på sine hjemmesider. Meldingen blir dermed ikke registrert som en nødmelding og vil ikke utløse en redningsaksjon.

Det var Kyst og Fjord som skrev om dette først.

Feilen berører flere norske fartøy.

– Fartøy sertifisert etter polarkoden, og som har «daugther crafts» med EPIRB, bes være spesielt oppmerksomme, skriver direktoratet.

Berørte nødpeilesendere må omprogrammeres, og redere bes kontakte forhandleren av nødpeilesenderen så snart som mulig.