Den litt sjeldne dypvannsfisken isgalt, som er i slekt med skolesten, er god matfisk – men gir lav fortjeneste. Fiskerne får gjerne skolest og isgalt som bifangst under blåkveitefisket.

En krone kiloen

– Disse artene betales i snitt en krone per kilo, forteller omsetningssjef Willy Godtliebsen til Fiskeribladet.

Råfisklagets statistikk viser at det er tatt 16.800 kilo isgalt og 10.300 kilo skolest som bifangst hittil i år.

Willy Godtliebsen, omsetningssjef i Norges Råfisklag. Foto: Julie Arntsen

Børge Iversen leverte sist helg 100 kilo skolest sammen med en blåkveitefangst på 3800 kilo til Nic.