Det sier Kristofer Reiten i Vikomar, som gleder seg over tilslaget på 1100 tonn NVG-sild fra den islandske stortråleren «Vilhelm Thorsteinsson». Båten ligger til kai