Det sier Kristofer Reiten i Vikomar, som gleder seg over tilslaget på 1100 tonn NVG-sild fra den islandske stortråleren «Vilhelm Thorsteinsson». Båten ligger til kai ved Vikomars anlegg i Bud mandag, et par døgn etter innmeldingen.

Kristofer Reiten, administrerende direktør i Vikomar. Foto: Vikomar

Silda er fisket i havet utenfor Borgarfjördur på nordøstsiden av Island og er meldt inn som knapt 400 grams sild fra fem hal med flytetrål.