Til tross for god tilgjengelighet på fisk ble kun en femtedel av den norske størjekvote fanget i 2019 og nær to tredjedeler av kvoten fanget i 2020. Nå frykter industrien og fiskerne at kvoten heller ikke vil bli fisket i år.

– I år kan det være at ingen ser det som lønnsomt å fiske størje, sier fiskekjøper Gunnar Domstein til Fiskeribladet.

Han ser myndighetens vegringer mot å utvikle levendelagring som alternativ lagringsform, som en unødvendig hindring.