Til tross for god tilgjengelighet på fisk ble kun en femtedel av den norske størjekvote