Om lag 28.000 tonn sild ble landet i uke 47, mesteparten kystnært og inne på Kvænangen, melder Norges Sildesalgslag i sin ukesoppsummering.

Både større og mindre fartøyer har vært i aktivitet i området rundt Vannøya, Arnøya og Kvænangen, viser salgslaget til.

Låssetterne i Kvænangen stod for 6000 tonn i uken som gikk, mens resten er fisket av større kyst og ringnotfartøy kystnært. To utenlandske fartøy landet 2100 tonn i færøysk og islandsk sone, og 2000 tonn er tatt ute i Norskehavet. I norske farvann er snittstørrelsen på silda 230-310 gram, mens silda lenger vest i havet ligger på rundt 380 gram i snitt.

Den større ringnotflåten er nå stort sett ferdige med sine kvoter, mens det fortsatt står en del kvantum igjen for kystflåten, opplyser salgslaget.

Litt nordsjøsild og lite makrell

Det ble landet 300 tonn nordsjøsild i uken som gikk. Et ringnotfartøy hadde 150 tonn fra nordsjøen til konsum, ellers var det noen mindre konsumfangster og rundt 107 tonn til mel/olje.

Det ble kun levert 31 tonn makrell sist uke fra ett fartøy. Salgslaget forventer at større båter vil se etter makrell ute i havet dersom de har kvote igjen og er ferdig med NVG-silda.