Det ble vedtatt under Fiskebåt Sørs årsmøte i Haugesund tirsdag 5. desember.

Organisasjonsprosessen tok på nytt fyr etter Norges Fiskarlags landsmøte i Trondheim 7. og 8. november.

Fiskebåt ønsker at den formelle innflytelsen i Fiskarlaget må styrkes. Medlemskapet bør ikke videreføres dersom enighet om viktige prinsipper ikke sikres, var vedtaket.

Nå har både Fiskebåt Nord, Fiskebåt Vest og Fiskebåt Sør gitt hovedstyret i Fiskebåt beskjed om å utrede medlemskapet i Norges Fiskarlag.

Ekstraordinære årsmøter

I første omgang er det snakk om å kartlegge alternativene før saken eventuelt skal opp på ekstraordinære årsmøter i de tre regionlagene. Deretter skal det sendes videre til årsmøtet eller et ekstraordinært årsmøte i Fiskebåt for endelig avgjørelse.

I Fiskebåts Sørs vedtak som ble avgjort under årsmøtet i Haugesund ble det enstemmig gitt tilslutning til anbefalingene fra organisasjonsutvalget i Fiskebåt:

«Organisasjonsutvalget vil påpeke at det er viktig at Fiskebåt sin formelle makt som høringsinstans hos myndighetene sikres og den formelle innflytelsen i Norges Fiskarlag må styrkes. Fiskebåt sitt medlemskap i Norges Fiskarlag bør ikke videreføres dersom enighet om viktige prinsipper ikke sikres gjennom formelle avtaler som sikre og likeverdig innflytelse. Endring av ressursfordeling kan kun vedtas med tilslutning fra samtlige medlemslag.»

Samlet om utredning

Fiskebåt Sør viser videre til at også de øvre regionforeningene og Fiskebåts årsmøte i 2023 tilsluttet organisasjonsutvalgets anbefalinger.

Fiskebåts medlemmer i sør er i likhet med sine kolleger i Nord og Vest oppgitt over at landsmøtet i Norges Fiskarlag ikke klarte å vedta en mer balansert og framtidsrettet organisasjonsstruktur som i større grad speiler de faktiske forhold i næringen.

At fartøyene som i dag er tilknyttet Fiskebåt står for over 70 prosent av verdiskapningen, må en beklageligvis konstatere at Fiskebåts representanter også i fortsettelsen vil være uten reell, selvstendig innflytelse i landsmøtet og at landsmøtet ikke klarte å samle seg om et krav til kvalifisert stemmeovervekt i saker av ressursfordelende karakter, står det i uttalelsen til Fiskebåt Sør.

Det vil bli tatt stilling til om det skal avholdes ekstraordinære årsmøter både regionalt og i Fiskebåt sentralt, når utredningen er ferdig.

– Åtte års ørkenvandring

Styreleder Carl Aamodt sa i sin tale til årsmøtet i Fiskebåt Sør at han er glad for at regjeringen endelig legger fram sin innstilling til kvotemelding fredag 12. januar 2024.

– Åtte år har vi ventet på avklaringer innen kvotepolitikken. Nå håper vi at denne ørkenvandringen snart er over, sa Aamodt til årsmøtet.

– 12. januar er en fredag, så vi får virkelig håpe at det blir en god helg, sa Aamodt spøkefullt.

Men han la ikke skjul på at næringen nå trenger en melding som bekrefter, stadfester, og innfrir på de forutsetningene som næringen har investert og utviklet seg på de siste 30 årene.

– Det siste næringen trenger, etter åtte år på vandring ute i Sinai-ørkenen, er en smal og svakt forankret melding, som bryter med de eksisterende linjene, og dermed tvinger næringen selv til å ta initiativ til en Kvotemelding 3.0. Vi venter på og forventer ei melding, som står seg over tid, sa Aamodt.