– Kvænangen og Reisafjorden er nå åpen for kystnotflåten, bekrefter toktleder Knut Rekdalsbakken i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

– Vi fikk gjort noen kast i natt, og kystvakta har også vært her, forteller Rekdalsbakken videre til Fiskeribladet.

Resultatet av prøvekastene som ble gjort i løpet av helga var ok, med tanke på bifangst av sei og torsk, samt sild under minstemål. Fiskeridirektoratet har derfor midlertidig åpnet for fiske etter NVG-sild med not innenfor fjordlinjene i Reisafjorden og Kvænangen - for alle fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av båtlengde.

Rekdalsbakken gjør oppmerksom på at fjordlinja fremdeles gjelder i Lyngen - også for kystnot.

– Ringnot må fortsatt holde seg utenfor fjordlinjene, men hele fjorden innover mot Reisa og Kvænangen er åpen for de som har kystnotkonsesjon, presiserer Rekdalsbakken til Fiskeribladet.

I fjor slapp kystnotbåtene innafor fjordlinjene 9. november, mens de fikk tilgang 11. november i 2021. I år trakk silda tidligere inn i fjordene, og datoen ble altså 5. november.

Umiddelbar virkning

J-meldingen er i skrivende stund ikke tilgjengelig på Fiskeridirektoratet sine sider. På nettsidene til Norges Fiskarlag gis følgende detaljer om åpningen:

Den midlertidige åpningen avgrenses i vest av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner (fra nord mot sør):

  • N 70°05,9’ E020°55,7’ – Nova
  • N 70°03,7’ E020°59,8’ – Engenes
  • N 70°00,0’ E021°04,1’ – Taskebyneset
  • N 69°57,5’ E021°04,1’ – Maurneset

Endringen trer i kraft umiddelbart