Fiskeridirektoratet har fjernet telefonnumrene til de ansatte på sine nettsider. Skal du ha kontakt med en av de som jobber der, må du nå ringe sentralbordet. Søker du på en ansatt på Fiskeridirektoratets nettsider nå, vil du kun få opp eposten til personen, samt nummeret til sentralbordet.

Borgny Brørvik i direktoratets kommunikasjonsavdeling, sier i en epost til Fiskeribladet at det å ha telefonnummer på profilsidene til de ansatte viser seg å være lite brukervennlig.

– Lite hensiktsmessig

– Publikum ringer for eksempel til en person som ikke kan svare på det de lurer på eller vedkommende kan være utilgjengelig; ha fri, være opptatt i møte, være syk ..Vi opplever også at publikum ringer til den som står øverst på lista. Dette er lite hensiktsmessig både for oss og for brukerne våre, sier Brørvik.

Hun viser til at det er «mye mer brukervennlig for publikum å ringe sentralbordet, slik at de får hjelp til å komme i kontakt med noen som har rett faglig bakgrunn til å svare og som er tilgjengelig».

Etter det Fiskeribladet erfarer er ikke alle ansatte i direktoratet enig i den vurderingen, og hadde gjerne fortsatt med den mer direkte kontakten ut til brukerne. De første erfaringene med nyordningen tilsier at mange vil møte beskjeden «alle våre operatører er opptatt, vennligst vent» når de kontakter sentralbordet.