En ny metode utviklet av Havforskningsinstituttet bruker rådata fra sonaren sammen med fysikk og avansert matte. Ut av det kommer et enkelt tall for hvor mange tonn silde- eller makrellstimen er, pluss en verdi for hvor sikkert anslaget er, skriver instituttet på sine hjemmesider.

– Vi har klart å lage en presis metode for å gi det uvurderlige svaret på spørsmålet: Hvor mange tonn er fiskestimen? sier havforsker Héctor Peña i meldingen.

Tas inn i Simrad-sonarer

Forskningen er gjort i samarbeid med Kongsberg Maritime og Simrad og baserer seg på data fra det nylig avsluttede CRISP-senteret for forskningsinnovasjon. Kongsberg jobber videre med å ta i bruk resultatene i sine Simrad-sonarer, skriver Havforskningsinstituttet.

Det er også fritt frem for alle i industrien å ta den nye algoritmen inn i sine sonarer.

Forskerne har i første omgang utviklet beregningsmetoden for sild og makrell, men prinsippet er overførbart til andre arter.

De håper også å kunne utvikle sonarene enda mer. Det kan gjøre fiskeriene mer presise men kan også bidra i bestandsovervåkning.

Forskerne Maria Tenningen og Héctor Peña ved Havforskningsinstituttet mens de samler inn data for å forbedre sonarer. Foto: Havforskningsinstituttet

Et bedre mål

Mens ekkolodd ser det som er rett under båten, kan en sonar vise store fiskestimer fra to til fem kilometer rundt fartøyet. Sonarene er et grunnleggende verktøy om bord, men det er opp til fiskerne å tolke det den viser.

– Feil kan bli kostbare, enten for fiskerne selv, eller for bestanden og våre felles ressurser i havet, sier Peña.

Med metoden forskerne nå har utviklet, kan fremtidens sonarer gi fiskerne et bedre mål før de kaster nota.

Krever tålmodighet

Presisjonen ser foreløpig ut til å ligge på pluss minus 20 prosent.

– Men det forutsetter at skipperen er tålmodig og tar seg tid til å inspisere stimen fra flere sider. Bare da får denne metoden nok informasjon om fiskens adferd, som er helt avgjørende for nøyaktigheten, sier Peña.

Dette er fordi ekkoevnen er lavere hos en fisk som svømmer rett mot deg enn hos en fisk målt fra siden. Sonaren må derfor få sjekke stimen i 360-grader før den gjør sine utregninger.

Ni tokt i seks år

I testingen var forskerne med og målte og fanget totalt 76 silde- og makrellstimer med innleide ringnotbåter. Etter ni tokt over seks år hadde forskerne de nødvendige målene på stimer. Dette dannet fasit for den nye beregningsmetoden

Forskerne brukte moderne Simrad-sonarer med 64 stråler som de kalibrerte til vitenskapelig standard. Jo flere sonarstråler, desto mer informasjon får du om stimen.

Går videre med maskinlæring

Strålene kalibreres mot en kjent størrelse, vanligvis en referansekule i metall som forskerne firer ned. Informasjonen de så får blir dermed pålitelig nok til å regne ut både volum og tetthet i fiskestimen.

Forskerne ønsker også å bygge ut metoden med såkalt maskinlæring slik at den kan forbedre seg selv etter hvert som den blir brukt på nye fangster i ekte fiskeri. Det blir en oppgave i det nye forskningssenteret Crimac.