Det skriver Norges Fiskarlag i en melding på sine hjemmesider.

I samarbeid med Fiskeridirektoratet arrangerte Havforskningsinstitutet et webinar før jul om påbudet om bruk av de omstridte akustiske nisepingerne i Vestfjorden. Flere spilte inn på webinaret at det er behov for en grundig evaluering før sesongen 2023, men arbeidskapasitet i Havforskningsinstitutet har gjort det umulig.

Godtgjørelse

I forlengelsen av dette kom det imidlertid fram at havforskerne ønsker kontakt med fartøy som skal fiske med garn i Vestfjorden i året sesong. Håpet er at noen fiskere kan tenke seg å bidra til å forbedre datagrunnlaget gjennom å fiske annenhver uke med og uten pingere for så å rapportere bifangst.

Havforskningsinstitutet ønsker å tilby økonomisk godtgjørelse og gratis pingere til de som deltar. Fiskeridirektoratet har på sin side bekreftet behovet for en slik innsamling, og vil se på muligheten for økonomisk bidrag så snart budsjettet for 2023 er klart, skriver Fiskarlaget.

Pingere skal holde niser unna garn så de ikke svømmer seg fast Foto: Fishtech

Importrestriksjoner

Bakgrunnen for å innføre pingere er at USA har varslet om importrestriksjoner mot land som ikke har innført tilstrekkelige tiltak for å holde bifangsten på et akseptabelt nivå. Bruk av pingere i Vestfjorden skal gjøre at man er innenfor den grensen USA tillater.

Til nå har Sjøtjeneste kun formidlet informasjon om påbudet og ingen har blitt møtt med reaksjoner.

– Hvordan påbudet skal håndheves for sesongen i år, er ikke avklart, men det er ønskelig å skjerpe inn håndhevelsen da det vil gi et bedre grunnlag å vurdere effekten av påbudet, skriver Fiskarlaget på sine nettsider.

Direktoratet er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om håndhevingen og vil ifølge Fiskarlaget informere videre så fort som mulig.

Erfaringer

På webinaret kom det også fram at flere fiskere hadde erfaringer med at pingerne ikke tåler å ligge på dekk i frost, og at dette var en mulig årsak til problemene med vanninnregning.

– Vi skal se nærmere på dette og vil komme tilbake med mer informasjon, skriver Havforskningsinstitutet.

Det ble også ytret ønske om å kun ha pingere på ilene, da flere har opplevd farlige situasjoner under haling av garn. Instituttet viste til forsøk som viser at en ikke kan ha større avstand mellom pingerne enn 200 meter for å sikre at de fungerer optimalt.

– Det er derfor ikke aktuelt å anbefale å kun ha de på ilene, skriver HI.

Fiskeridirektoratet poengterte at de noterte seg HMS-faren, og ville ta det med i det videre arbeidet.