Nå kan du kanskje få godtgjørelse og gratis pingere hvis du deltar i forsøk

Havforskningsinstituttet ønsker å gi en påskjønnelse til fiskere som deltar i forsøk med å evaluere effekten til pingere.

Bakgrunnen for å innføre pingere er at USA har varslet om importrestriksjoner mot land som ikke har innført tilstrekkelige tiltak for å holde bifangsten på et akseptabelt nivå.
Bakgrunnen for å innføre pingere er at USA har varslet om importrestriksjoner mot land som ikke har innført tilstrekkelige tiltak for å holde bifangsten på et akseptabelt nivå.Foto: Fishtech
Publisert 6. January 2023, kl. 19.01Oppdatert 13. January 2023, kl. 08.51