Det er på breddegradene fra 63 til 65 grader nord at flåten har samlet seg. Stadig flere har sluttet seg til i de siste dagene, men kraftfull leiting har til nå bare gitt et par mindre trålfangster og en beskjeden notfangst for storflåten.

Kampen om eierskapet til makrellbestanden har tilspisset seg kraftig: Det handler om hvor kyststatene fisker sine makrellkvoter.

Stor innsats – nedgang i fangst

I fjor brukte den norske havfiskeflåten stor fangstkraft og mye tid for å fiske den egensatte norske kvoteandelen på 35 prosent av forskernes tiltrådte totalt makrellkvote for fangst (TAC).