– Dette er noe «alle» vet ville komme når en innfører CO₂-avgift på en allerede marginal næring, sier fiskarlagslederen i vest.

Mange rekefiskere i sør kjemper nå for å holde hodet over vannet på grunn av høge driftsutgifter.

Prisen på diesel er tredoblet fra hva den var i fjor vinter. CO₂-avgiften, som ble innført i 2020, bidrar til at pumpeprisen er høg.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: Torhild Måkestad Martinussen

Det var i forbindelse med behandlingen av klimaplanen for et par år siden, at Stortinget vedtok at CO₂- avgiften skal øke frem til 2030 for å stimulere til overgang til ny lavutslippsteknologi.