– Det er først når man får alle data samlet at vi kan si noe om bestandstatus.

Guldborg Søvik er bestandsansvarlig for reker i sør ved Havforskningsinstituttet i Bergen, og forteller om mye arbeid nå rett før møtet i det internasjonale havforskningsrådets, ICES', rekearbeidsgruppe.

Som i fjor

Før jul gjennomførte forskerne et 16 dagers tokt i Vestland med en innleid reketråler. Et tilsvarende tokt ble gjennomført i februar i år, da med Havforskningsinstituttets forskningsskip «Kristine Bonnevie». Felles for de to kartleggingstoktene i fjorder og kyststrøk var små rekefangster.