I sin oppsummering av fiskeriene sist uke, melder Norges Råfisklag om godt torskefiske for kystflåten, når været først har åpnet for utror. Det er også god spredning i fisket, men landingstallene viser at tyngdepunktet i kystfisket etter torsk nå har flyttet seg nordover.

Størst i nord

Sist uke tok Vest-Finnmark over som største leveringssone for fersk torsk, etter at Lofoten og Vesterålen har vært størst gjennom vinteren.

Mellom 5. og 11. april ble det landet 4150 tonn fersk torsk i Vest-Finnmark, med Nordkapp (1440 tonn), Måsøy (1140 tonn) og Hasvik (930 tonn) som de største landingskommunene.

Mest hyse

Når det gjelder frosne leveranser, sto hysa for det største kvantumet sist uke. 3680 tonn hyse ble levert, og det var 14 trålere som sto for det meste av dette. Norske båter losset sist uke også 2450 tonn frossen torsk og 710 tonn frossen sei.

Det ble også omsatt 420 tonn fersk hyse i uke 14, det meste i Øst-Finnmark. 27 tonn av kvantumet ble levert levende.

Det er også satt 1207 tonn villfanget torsk i merd så langt i år, levert av totalt åtte båter. 587 tonn er levert til Levende Mellomlagring Vesterålen utenfor Myre, Båtsfjordbruket har kjøpt 320 tonn, mens Lerøys anlegg i samme havn har sikret seg 135 tonn levende torsk.

Ifølge Råfisklaget var 2231 tonn torsk satt i merd på samme tid i fjor, med 11 aktive båter.

Nedgang i pris

Snittprisen for fersk torsk hadde en liten nedgang sist uke, fra 22,91 i påskeuka til 22,77 kroner kiloet sløyd uten hode. Det er fortsatt store variasjoner i pris fra region til region, og mellom ulike redskapstyper. Snittprisen spenner fra 29,18 på autolineleveranser i Øst-Finnmark, til 27,23 kroner i snitt for snurrevadfangster i Lofoten – til 20,96 kroner i snitt for juksaleveranser i Vest-Finnmark.

Råfisklagets omsetning ligger nå på 4,9 milliarder kroner, mot 6,4 milliarder på samme tid i fjor. For norske båter er reduksjonen på 886 millioner kroner, for utenlandske fangster er nedgangen 590 millioner.