I en pressemelding påpeker Råfisklaget at fiskerinæringen er i en alvorlig situasjon der markedene er sterkt preget av koronasituasjonen - og at dette bildet har preget prisdrøftelsene.

Suspenderer minsteprisen på kveite

Salgslaget viser til at torsk, sei og hyse følger den dynamiske minsteprisfastsettelsen. For sei er det imidlertid blitt gjort endring i den dynamiske modellen, hvor rund sei under 1,6 kilo tas ut og låses på 5 kroner fra og med 30. april og inntil videre - men ikke utover 19. september.

På grunn av store utfordringer i ferskfiskmarkedet for kveite, suspenderes minsteprisen fra og med 30. april og inntil videre, opplyser Råfisklaget.

Følgende priser gjelder fra og med mandag 3. mai:

  • Blåkveite over 2,4 kg, rund kr 22,50 (- kr 2,00)
  • Blåkveite 1,2 - 2,4 kg rund kr 21,50 (- kr 2,00)
  • Blåkveite under 1,2 kg, rund kr 20,00 (- kr 2,00) *Øvrige tilstander for blåkveite beregnes ut fra fastsatte omregningsfaktorer
  • Breiflabb sløyd med hode, over 8 kg kr 24,00 (+ kr 2,00)
  • Breiflabb sløyd med hode, 4 - 8 kg kr 27,00 (+ kr 2,00)
  • Breiflabb sløyd med hode, under 4 kg kr 20,00 (+ kr 2,00)
  • Brosme over 2,0 kg kr 9,00 (Tidligere fri pris)
  • Brosme 1,0 - 2,0 kg kr 7,00 (Tidligere fri pris)
  • Lyr over 2,0 kg kr 12,00 (- kr 2,00) Lyr 1,0 - 2,0 kg kr 10,00 (- kr 1,00)
  • Lyr 1,0 - 2,0 kg kr 10,00 (- kr 1,00)