Det sentrale i høringen er hvor stor omsetning som skal utløse krav til full rapportering, heter det i en melding.

Departementet står fast ved at alle fartøy må rapportere og får krav til sporing, men for de med mindre aktivitet, foreslås forenklet krav til utstyr.

I høringsnotatet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet følgende:

1. Fartøy med en omsetning under henholdsvis 200 000, 300 000 og 500 000 kroner fritas fra kravet om rapportering med ERS.

2. Fartøy som unntas fra ERS-kravet, må i stedet rapportere i kystfiskeappen, så fremt de ikke frivillig velger å benytte ERS-løsninger i markedet.

3. Fartøy under 15 meter gis adgang til en forenklet melding om havneavgang.

4. Kravet om posisjonsrapportering med VMS for alle fartøy består, men fartøy med omsetning under henholdsvis 200 000, 300 000 og 500 000 gis adgang til kun å benytte mobilabonnement som kommunikasjonsplattform.

Departementet står fast ved at alle fartøy må rapportere og får krav til sporing, men for de med mindre aktivitet, foreslås forenklet krav til utstyr.

Tidsplanen for innføring står fast:

  • Fartøy 11-15 meter – 1. juli 2022
  • Fartøy 10-11 meter – 1. mars 2023
  • Fartøy under 10 meter – 1. januar 2024

Frist for å sende inn høringssvar er 18. mars 2022.