Torskeåret 2021 har vært spesielt, med koronautfordringer og varierende tilgjengelighet for fiskeflåten. Flere fartøysgrupper gikk inn i høstsesongen med store gjenstående kvoter, og lå an til å tape kvoteandeler.

Derfor åpnet Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen i høst for at andelen torsk og hyse som kan overføres fra 2021 til 2022, økes fra 10 til 15 prosent av totalkvoten.