Fiskeridirektoratet besluttet torsdag å åpne hele Kvænangen for kystfartøy, uavhengig av fartøylengde, som fisker etter norsk vårgytende sild med not. Reisafjorden vil fortsatt være stengt, opplyser direktoratet i meldingen som ble sendt ut i går.

Åpningen avgrenses med dette av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  • 1. N 70°05,9’ E020°55,7’
  • 2. N 69°59,7’ E021°04,3’
  • 3. N 69°58,0 E021°13,0’

Kart over ny fjordlinje per 6. januar 2022, finner du her.

Videre oppheves dybdebegrensningen på not. I meldingen som ble sendt ut torsdag, opplyste direktoratet at endringene trer i kraft umiddelbart.

Direktoratet minner om at Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i det åpnede området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål med videre.