I 1972 ble det forbudt med reketrål både i Tanafjorden og Porsangerfjorden. Nå er det imidlertid åpnet for prøvefiske ytterst i Porsangerfjorden, i området mellom Lille-Tamsøya og Helneset fyr. – De som ønsker å fiske der må