Det opplyser salgslaget på sine nettsider tirsdag.

Partene ble enige om å videreføre gjeldene minstepriser for fisk. For restråstoff ble det gjort endringer - se i tabellen under.

For torsk, hyse og sei er det dynamiske minstepriser som gjelder - disse finner du på salgslagets nettsider. Detaljer om øvrige minstepriser framgår av samme oversikt.

Endringer i minsteprisene for restråstoff trer i kraft fra og med mandag 11. desember 2023:

Rogn Ny pris Endring
Kvitlange, samfengt, rogn, A-kvalitet kr 15,00 + kr 1,00
Lever
Torsk, samfengt, lever, A-kvalitet kr 5,50 + kr 0,50
Hyse, samfengt, lever, A-kvalitet kr 2,50 + kr 0,50
Sei, samfengt, lever, A-kvalitet kr 2,50 + kr 0,50
Lyr, brosme og kvitlange, samfengt, lever, A-kvalitet kr 2,50 + kr 0,50
Annen anvendelse
Fisk til fôr/mel (vrak) kr 1,00 + kr 0,75
Rogn til dyrefôr/ fiskefôr kr 2,00 + kr 1,00
Hau og blandet slog/lever til oppmaling kr 0,20 + kr 0,18