Dette gjelder for den konvensjonelle flåten over 28 meter hvor det er tariffavtale mellom Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag. Til nå har det vært en lottavtale for hver av de tre redskapsgruppene, men nå blir alt slått sammen i en lottgruppe med en jevnere uttelling på lott for den enkelte fiskeren.

– Noen vinner og noen taper på den nye ordningen, men oppsummert viser beregninger at fiskerne totalt sett kommer godt ut med den nye ordningen, sier daglig leder Audun Stautland i Mannskapsseksjonen som ivaretar fiskernes interesse i lottkampen.