- Det betyr at forvaltningen ikke trenger å foreta administrativ inndragning i sakstyper der det framstår som unødvendig tyngende, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Ut på høring

I dag må fangst eller verdien av fangst som er høstet eller levert i strid med reglene tilfalle vedkommende fiskesalgslag, eller staten dersom fangsten ikke faller inn under omsetningsretten til salgslaget.

Fiskeridirektoratet sender i dag ut forslag om endringer i havressursloven § 54 om inndragning av fangst på høring.

Lovforslaget skal åpne for at departementet kan:

1. tydeliggjøre i forskrift hvilke typer overtredelser som rammes av administrativ inndragning etter § 54 første ledd første punktum, og

2. fastsette i forskrift at enkelte typer overtredelser som rammes av administrativ inndragning etter § 54 første ledd første punktum, ikke lenger skal gjøre det.

Flere saker i systemet

Dersom lovforslaget blir vedtatt av Stortinget, vil fiskeriforvaltningen sende på høring forslag om nødvendige forskriftsendringer.

En av dem som kjemper mot staten om administrativ inndragning er Leif Ulriksen. Ulriksen og Norges Fiskarlag vant frem i lagmannsretten. Nå er det klart at Staten vil anke dommen til Høyesterett.

Advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag sa nylig til Fiskeribladet at han har 30 saker som ligger i klagesystemet som ikke er avklart i øyeblikket.

Professor Jon Petter Rui ved Det juridiske fakultetet i Tromsø har tidligere sagt at han mener det er ulovlig å bruke inndragning som straff.