Alle venter spent på når og hvor NVG-silda treffer kysten, så fisket kan starte for den minste flåten. Fredag 20. oktober ble de første fangstene med NVG-sild tatt i rute 427 – som innbefatter Reisafjorden og Kvænangen.

– Fisket er ikke begynt i Kvænangen ennå, men båtene har vært ganske langt inne, sier Sigurd Vedøy, konsulent i Norges Sildesalgslag, og utbroderer bildet overfor Fiskeribladet:

To fangster på til sammen 590 tonn sild ble tatt av «Emma» og «Olagutt». Båtene befant seg riktignok utenfor fjordlinja, men flere fartøy ligger nå i området.