Rykter om lukking av snøkrabbe-fisket resulterte i skred av søknader til Fiskeridirektoratet i år.

Vidar Ulriksen forstår at de som er aktive i dette fisket ønsker å forsikre sine investeringer for fremtiden.

– Men det er andre måter å gjøre dette på enn å lukke et fiskeri. All den tid totalkvoten ikke er blitt fisket opp, så har det vært ønskelig å få flere aktører inn i fisket. Vi følger utviklingen i dette fisket, nå er deltakelsen stabilisert, og da har man andre adgangsreguleringer som eventuelt kan ses nærmere på, svarer statssekretæren i en epost på Fiskeribladets spørsmål om fiskeri- og havministere Bjørnar Skjæran (Ap) vil lukke dette fisket.