Det melder både MSC og Norges Fiskarlag fredag.

Fisket etter torsk beholder miljøsertifikatet på ubestemt tid, mens hysesertifikatet innenfor 12 nautiske mil i nord utløper som planlagt.

Protest

Den internasjonale sertifiseringsordningen Marine Stewardship Council (MSC) er det største miljømerkingsprogrammet for villfanget fisk i verden. Norge har til nå vært en internasjonal stormakt i MSC-sammenheng, men har de siste to årene mistet sertifisering i flere fiskerier. 26. april skulle torsk og hyse fisket innenfor 12-mila i Nord-Norge følge etter.

Årsaken til at det kommer en utsettelse for torsken, er at det er lagt inn en formell innsigelse knyttet til sertifiseringsavgjørelsen fra Det Norske Veritas (DNV). Innsigelsen gjelder torskefisket utenfor 12 nautiske mil.

Verken Fiskarlaget eller DNV var fredag blitt gjort formelt kjent med protestens innhold eller avsender. Fiskeribladet har fått bekreftet at innsigelsen kommer fra miljøorganisasjonen WWF.

Miljøsertifiseringen MSC:
  • Den internasjonale sertifiseringsordningen Marine Stewardship Council (MSC) er det største miljømerkingsprogrammet for villfanget fisk i verden. Merket garanterer at et sjømatprodukt kommer fra bærekraftig fiske.
  • MSC-sertifisering foregår ved at en bedrift eller organisasjon frivillig tar på seg rollen som klient og hyrer inn et uavhengig sertifiseringsselskap for å vurdere et fiskeri opp mot MSC-standarden.
  • I Norge har Norges Fiskarlag denne rollen på vegne av norsk villfiskernæring, og i direkte finansieringssamarbeid med Norges sjømatråd og salgslagene.
  • DNV GL er sertifiseringsbyrået som stort sett er blitt benyttet til å vurdere fiskeriene.

Utsettelse

Innsigelsen skal nå behandles av Independent Adjudicator. Mens dette arbeidet pågår videreføres dagens sertifikater på torsk fisket både innenfor og utenfor 12-mila. I første omgang gjelder utsettelsen til 3. mai, deretter én uke av gangen til endelig avgjørelse er fattet. Det opplyser MSC.

– Normalt tar denne behandlingstiden 5-10 dager. Dersom innsigelsen skulle bli tatt til følge, vil det automatisk gis en utvidelse på inntil 6 måneder for nåværende sertifikat, slik at fiskeriklienten skal ha tid til å håndtere eventuelle nye opplysninger som kommer inn, sier Gisli Gislason, programdirektør for MSC i Nord-Atlanteren, i en pressemelding.

Skulle innsigelsen ikke bli tatt til følge, vil all torsk fanget innenfor 12 nautiske mil umiddelbart stå uten et gyldig sertifikat.

Kystnært hysefiske mister MSC

Tilstanden til kysttorsken er årsaken til at det kystnære hyse- og torskefisket mister sitt bærekraftmerke gjennom Marine Stewardship Council (MSC). Kysttorsken er under press, og arten blandes inn i torske- og hysefangstene.

Siden den innleverte protesten kun gjelder torskefiskeriet, har ikke MSC innvilget tilsvarende utsettelse på det gamle sertifikatet for hyse. Hyse får dermed et nytt sertifikat for fiskeriet utenfor 12 nautiske mil fra 27. april, mens fisket ved kysten ikke lenger vil være sertifisert.

Må finne kysttorsk-løsning

Uavhengig av utfallet av den nye innsigelsen, må kysttorskproblematikken løses før man igjen kan klare å resertifisere det kystnære fiskeriet, inkludert skreien, understreker MSC.

De viser til at Havforskningsinstituttet kom med en statusrapport for kysttorsk i april i fjor, hvor de foreslo en rekke endringer i forvaltningen, blant annet deling i flere bestandskomponenter og metoderevisjon i ICES.

Norges Fiskarlag håper at det skal bli mulig å resertifisere skreifiskeriet innen neste skreisesong, og følger spent myndighetenes arbeid med kysttorskforvaltningen.

– ICES har nylig gjennomført en metoderevisjon. Nå skal sertifiseringsorganet vurdere om det er signifikante endringer i datagrunnlaget som kan føre til en resertifisering. Dersom det skulle kreves endringer i forvaltningen, vil de konsultere med relevante myndighetsorganer, sier Tor Bjørklund Larsen, miljørådgiver for Norges Fiskarlag, i pressemeldingen.