Det kystnære torskefisket i nord sto i fare for å miste miljømerket fra og med 27. april. En protest som gjelder torskefisket utenfor 12-mila førte til utsettelse.

I første omgang gjaldt utsettelsen til 3. mai, deretter én uke av gangen til endelig avgjørelse er fattet, ble det meldt i forrige uke.

Årsaken til at det kommer en utsettelse for torsken, er at det er lagt inn en formell innsigelse knyttet til sertifiseringsavgjørelsen fra Det Norske Veritas (DNV). Innsigelsen gjelder torskefisket utenfor 12 nautiske mil.

Nå har DNV varslet Norges Fiskarlag om at MSC-sertifikatet for torsk er forlenget for fiske fram til og med 10. mai. Det skriver Råfisklag i sin ukesoppsummering.

Det er WWF som har fremmet innsigelse. Organisasjonen mener det ikke er tatt godt nok hensyn til bifangst av uer, korall og svamp når det er vurdert om torskefisket oppfyller MSC-kravene.