Marine Stewardship Council (MSC) viser til regnestykker fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) som ble offentliggjort denne uken.

– Kyststatenes manglende evne til å enes om kvotefordeling er en direkte trussel mot bærekraften til disse viktige nøkkelartene, skriver MSC i en pressemelding.

Mangler avtale

Tallene fra ICES viser at kvotene kyststatene har satt for NVG-sild i 2021 til sammen overskrider kvoterådet med 41 prosent. For makrell er tallet 35 prosent og for kolmule 25 prosent.

– Data fra ICES indikerer også at gytebestanden til disse artene forverres, skriver MSC.

Siden 2014 har det ikke vært noen kvoteavtaler mellom kyststatene for noen av disse artene. Ifølge MSC har det bare vært fire år de siste 25 årene at de tre artene har hatt kvoteavtaler samtidig.

– I stedet fiskes disse delte naturressursene i henhold til nasjonalt fastsatte kvoter som til sammen overgår ICES sine råd.

Ber om enighet

MSC oppfordrer derfor kyststatene til å bli enige om en felles avtale når de møtes mellom 19. og 27. oktober.

– Her har alle statene et felles ansvar om å komme til enighet omkring effektiv forvaltning av disse viktige nøkkelartene, slik at den langsiktige bærekraften til disse artene sikres, sier Gisli Gislason i meldingen.

Han er programdirektør, for MSC i Nord-Atlanteren.