Fiskistofa, som er Islands svar på Fiskeridirektoratet, har ferske tall som viser at Island til nå i år bare har fisket 56.200 tonn makrell. Dette er knapt 38 prosent av en total tillatt kvote på 148.000 tonn inklusiv overføringer fra i fjor.

Det gjenstår å fiske 91.600 tonn. 11.300 av disse tonnene er allerede overført til neste år, slik at det reelt gjenstår å fiske 81.200 tonn.

Selv om kvoteåret avsluttes 31. august, får de islandske fiskerne fiske videre på årets makrellkvote ut året.