I april lyste regjeringen ut 2 millioner kroner til kommunale prosjekter som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket. Totalt er det ti kystkommuner som kan konkurrere om midlene.

Lofotposten skriver at Moskenes kommune søker om 200.000 kroner for å la unge mellom 12 og 25 år få prøve seg som fiskere.

Tanken er at unge kan søke om ungdomskvote, og at kvota fiskes i samarbeid med fiskere. Perioden deles opp i tre, og hvert fartøy får 50.000 kroner. Resten skal brukes på sikkerhetsutstyr til de unge fiskerne.

- Vi ser for oss at unge som har lyst til å prøve seg som fisker tar med seg ungdomskvoten i båten til en erfaren fisker. De beholder inntektene fra fisket, mens fiskerne får tilskuddet, sier varaordfører Bjørn Jensen som er prosjektleder for ungdomssatsingen og selv fisker, til avisen.