Norges Råfisklag og fiskeindustrien var tirsdag i forhandlinger om minstepriser for fisk. Prisene gjelder for høstsesongen.

Minsteprisen forhandles tre ganger i året, men for de største artene som torsk, sei, hyse og kongekrabbe har de såkalte dynamiske priser. Det vil si at prisene endres hver 14. dag ut ifra markedssituasjonen.

– Det generelle markedsbildet er at fiskeprisen går tydelig opp sammenliknet med fjoråret, sier administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag.

I fjor var man tungt inne i koronapandemien som gjorde at det var litt nedgang på fiskeprisene ifølge Haugland.