Fra mandag 22. november 2021 blir det en økning i minsteprisen på nvg-sild til konsum, melder Norges Sildesalgslag.

Følgende priser vil da gjelde:

  • Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer): NOK 5,66 pr kg
  • Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram): NOK 5,56 pr kg
  • Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram): NOK 5,34 pr kg
  • Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram): NOK 4,20 pr kg
  • Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram): NOK 4,10 pr kg
  • Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje): NOK 2,00 pr kg

For makrell, blir det en nedgang i minsteprisene fra og med mandag 22. november.

Sildelaget melder om følgende minstepriser på makrell fra mandag:

  • Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,7706 øre pr gram gj. vekt
  • Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg
  • Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 2,10 pr kg